Tại Việt Nam, trong 10 năm (từ 2010 đến đầu năm 2020), nhu cầu tuyển dụng ngành CNTT đã tăng gấp 4 lần. Trong đó nhu cầu tuyển dụng lập trình chiếm đến 50% nhu cầu tuyển dụng toàn ngành. Khóa học nhập môn lập trình giúp bạn xây dựng nền tảng cơ bản để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp từ con số 0.